Understanding Grammar for IELTS – Write a sentence

185,000285,000

Thông báo: từ ngày 15-08-2021 toàn bộ sách và tài liệu của ZIM sẽ được chuyển về quản lý tại zim.vn. Học viên có nhu cầu tham khảo và mua sách vui lòng truy cập đường dẫn sau https://zim.vn/sach

Clear
SKU: N/A Categories: , Tags: ,

Description

Mục lục
Các đơn vị ngữ pháp Tiếng Anh 7
Phần 1: Forming a Sentence 9
Unit 1: Thành phần câu 10
Unit 2: Động từ 13
Lesson 2.1: Thì động từ 16
Lesson 2.2: Động từ khuyết thiếu 33
Lesson 2.3: Câu bị động 50
Unit 3: Chủ ngữ 66
Lesson 3.1: Cụm danh từ 70
Lesson 3.2: Sự hòa hợp chủ ngữ – động từ 82
Phần 2: Developing a sentence 95
Unit 4: Bổ ngữ của động từ 96
Unit 5: Tính từ và trạng từ 106
Lesson 5.1: Tính từ và trạng từ 106
Lesson 5.2: So sánh 123
Unit 6: Câu có nhiêu hơn một mệnh đề 137
Lesson 6.1: Câu ghép 137
Lesson 6.2: Câu phức và câu phức ghép 141
Mệnh đề danh từ 142
Mệnh đề tính từ (mệnh đề quan hệ) 143
Lesson 6.3: Câu phức và câu phức ghép (tiếp) 159
Mệnh đề trạng ngữ 159
Câu phức ghép 164
Phần 3: Paraphrasing a sentence 175
Unit 7: Kỹ thuật viết lại câu và ứng dụng trong IELTS Writing 176
Unit 8: Bài tập tổng hợp 186
Phụ lục 208

Additional information

Chọn định dạng sản phẩm

Ebook, Sách in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Understanding Grammar for IELTS – Write a sentence”