Sale!

Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay

285,000346,500

Thông báo: từ ngày 15-08-2021 toàn bộ sách và tài liệu của ZIM sẽ được chuyển về quản lý tại zim.vn. Học viên có nhu cầu tham khảo và mua sách vui lòng truy cập đường dẫn sau https://zim.vn/sach

Clear
SKU: N/A Categories: , Tags: ,

Description

Mục lục
Part 1. IELTS Writing Task 1 7
Chapter 1. Nền tảng 7
Unit 1. Tổng quan về IELTS Writing Task 1 8
Unit 2. Nền tảng từ vựng – ngữ pháp 14
Unit 3. Cấu trúc bài viết và các bước làm bài 25
Chapter 2. Chiến lược làm bài 40
Unit 4. Biểu đồ dạng xu hướng 41
Lesson 4.1. Biểu đồ đường 41
Lesson 4.2. Các dạng biểu đồ theo xu hướng khác 50
Unit 5. Biểu đồ dạng so sánh 67
Lesson 5.1 Biểu đồ cột 67
Lesson 5.2 Biểu đồ tròn 75
Lesson 5.3 Bảng số liệu 84
Lesson 5.4 Biểu đồ kết hợp 92
Unit 6. Diagram 101
Lesson 6.1 Bản đồ (Map) 101
Lesson 6.2 Quy trình (Process) 115
Part 2. IELTS Writing Task 2 125
Chapter 1. Paragraph 125
Unit 1. Cấu trúc một đoạn văn 126
Lesson 1.1 Câu chủ đề 127
Lesson 1.2 Các câu phát triển
Unit 2. Các loại đoạn văn thường dùng trong Task 2 147
Chapter 2. Essay 156
Unit 3. Tổng quan về IELTS Writing Task 2 157
Unit 4. Tổng quan về các dạng bài luận IELTS 159
Unit 5. Phân tích đề bài 162
Unit 6. Lập dàn ý 169
Unit 7. Các viết các dạng bài luận 177
Unit 8. Hướng dẫn tự học viết luận 226
Phụ lục 262

Additional information

Chọn định dạng sản phẩm

Ebook, Sách in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay”